ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tính % khối lượng của MgCl2

Hoa tan 9.2g hon hop gom Mg va MgO can vua du m gam dung dich HCl 14,6% . sau phan ung thu duoc 1,12 lit khi o?

sau phan ung thu duoc 1,12 lit khi o dktc.tinh %ve khoi luong chat trong hon hop ban dau va tinh m hihic) tính C% khối lượng dung dịch thu dc sau phản ứng ..............chỉ m câu c thui.......m chuẩn bị kt 1 tiết r

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • nH2=1,12/22,4=0,05mol

  PTPU:
  Mg+2HCl->MgCl2+H2

  0,05....0,1.......0,05.....0,05(mol)

  nMg=0,05mol

  mMg=0,05.24=1,2g

  %mMg=1,2.100/9,2=13,04%

  %mMgO=100-13,04=86,96%

  mMgO=9,2-1,2=8g

  nMgO=8/80=0,1mol

  PTPU

  MgO+2HCl->MgCl2+H2O

  0,1..........0,2.....0,1........0,2(mol)

  nHCl=0,3mol

  mHCl=0,3.36,5=10,95g

  mddHCl=10,95.100/14.6=75g

  c)nMgCl2=0,15mol

  mMgCl2=0,15.95=14,25g

  mddspư=mhh+mddHCl-mH2

  =9,2+75-0,05.2=84,1g

  C%MgCl2=\(\dfrac{14,25.100}{84,1}=16,94\%\)

    bởi Nguyễn Thị Hương 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1