RANDOM

Tính khối lượng Cu trong X

bởi hoàng duy 13/05/2019

Cho 17,8g hỗn hợp X gồm Fe,Cu vào 1 lít dd Fe2(SO4)3 0,25M pư kết thúc thu được dd Y và 3,2g chất rắn Z. Cho Z vào h2so4 loãng không thấy khí bay ra . Tính khối lượng Cu trong X

Help me,please

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Fe + Fe2(SO4)3 \(\rightarrow\)3FeSO4

  Cu + Fe2(SO4)3 \(\rightarrow\)2FeSO4 + CuSO4

  Vì sau PƯ còn dư 3,2g chất rắn nên Fe2(SO4)3 hết và chất rắn này ko tác dụng với H2SO4 nên 3,2 g rắn Z là Cu

  nFe2(SO4)3=0,25.1=0,25(mol)

  mhh tham gia PƯ=17,8-3,2=14,6(g)

  Đặt nFe=a

  nCu tham gia PƯ =b

  Ta có:

  \(\left\{{}\begin{matrix}56a+64b=14,6\\a+b=0,25\end{matrix}\right.\)

  =>a=0,175;b=0,075

  mCu đã tham gia PƯ=0,075.64=4,8(g)

  mCu trong hhX=4,8+3,2=8(g)

  bởi Nguyễn Hoàng Oanh 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA