YOMEDIA
IN_IMAGE

Tính khối lượng chất rắn thu được.

Giúp mình với

Cho 3,45 gam Na vào 200 gam dung dịch MgSO\(_4\) 6% thì thu được kết tủa A. Nung chất A trong không khí đến khối lượng không đổi. Tính khối lượng chất rắn thu được.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2 (1)

  2NaOH + MgSO4 -> Mg(OH)2 + Na2SO4 (2)

  Mg(OH)2 -> MgO + H2O (3)

  nNa=0,15(mol)

  nMgSO4=0,1(mol)

  Theo PTHH 1 ta có:

  nNa=nNaOH=0,15(mol)

  Vì \(\dfrac{0,15}{2}< \dfrac{0,1}{1}\)nên MgSO4 dư 0,025 mol

  Theo PTHH 2 ta có:

  nMg(OH)2=\(\dfrac{1}{2}\)nNaOH=0,075(mol)

  Theo PTHH 3 ta có:

  nMg(OH)2=nMgO=0,075(mol)

  mMgO=0,075.40=3(g)

    bởi Hoàng Thông 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON