AMBIENT

Tính khối lượng Al và Al2O3 trong hh

bởi Thùy Nguyễn 12/06/2019

Dùng 200g dd HCl để tác dụng hết 25,8 hỗn hợp Al và Al2O3. Sau pứ thu đc 0,6g khí hidro

​a) Tính khối lượng Al và Al2O3 trong hh

​b) Tính nồng độ % dd muối thu đc(26,2%)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • nH2=\(\dfrac{0,6}{2}=0,3\left(mol\right)\\\)

  Gọi x, y lần lượt là số mol của Al , Al2O3

  pthh:

  2Al + 6HCl \(\rightarrow\) 2AlCl3 + 3H2

  x... ... ...3x... ... ...x... .... .... ..1,5x(mol)

  Al2O3 + 6HCl \(\rightarrow\) 2AlCl3 + 3H2O

  y... ... ... ... ..6y..... .....2y.. ... ... ..3y(mol)

  Theo pthh:

  nAl=x=\(\dfrac{2}{3}n_{H_2}=\dfrac{2}{3}.0,3=0,2\left(mol\right)\)

  a, mAl=n.M=0,2.27=5,4(g)

  \(\Rightarrow\) mAl2O3=25,8-5,4=20,4(g)\(\Rightarrow\) nAl2O3=y=\(\dfrac{20,4}{102}=0,2\left(g\right)\)

  b, mdd AlCl3=mHCl+mhỗn hợp-mH2=200+25,8-0,6=225,2(g)

  mAlCl3=(x+2y).M=(0,2+0,4).133,5=80,1(g)

  \(\\\Rightarrow\) \(C\%_{ddAlCl_3}=\dfrac{m_{ct}}{m_{dd}}.100\%=\dfrac{80,1}{225,2}.100\%=35,57\%\)

  bởi Nguyen My 12/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>