AMBIENT
UREKA

Tính khối lượng Al và Al2O3 trong hh

Dùng 200g dd HCl để tác dụng hết 25,8 hỗn hợp Al và Al2O3. Sau pứ thu đc 0,6g khí hidro

​a) Tính khối lượng Al và Al2O3 trong hh

​b) Tính nồng độ % dd muối thu đc(26,2%)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • nH2=\(\dfrac{0,6}{2}=0,3\left(mol\right)\\\)

  Gọi x, y lần lượt là số mol của Al , Al2O3

  pthh:

  2Al + 6HCl \(\rightarrow\) 2AlCl3 + 3H2

  x... ... ...3x... ... ...x... .... .... ..1,5x(mol)

  Al2O3 + 6HCl \(\rightarrow\) 2AlCl3 + 3H2O

  y... ... ... ... ..6y..... .....2y.. ... ... ..3y(mol)

  Theo pthh:

  nAl=x=\(\dfrac{2}{3}n_{H_2}=\dfrac{2}{3}.0,3=0,2\left(mol\right)\)

  a, mAl=n.M=0,2.27=5,4(g)

  \(\Rightarrow\) mAl2O3=25,8-5,4=20,4(g)\(\Rightarrow\) nAl2O3=y=\(\dfrac{20,4}{102}=0,2\left(g\right)\)

  b, mdd AlCl3=mHCl+mhỗn hợp-mH2=200+25,8-0,6=225,2(g)

  mAlCl3=(x+2y).M=(0,2+0,4).133,5=80,1(g)

  \(\\\Rightarrow\) \(C\%_{ddAlCl_3}=\dfrac{m_{ct}}{m_{dd}}.100\%=\dfrac{80,1}{225,2}.100\%=35,57\%\)

    bởi Nguyen My 12/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON