ADMICRO
UREKA

Tính giá trị của V và nồng độ % các chất trong dung dịch Y

Cho 61,8 gam hỗn hợp X gồm natri cacbonat và canxi cacbonat có số mol bằng nhau vào 200 gam dung dịch axit clohidric có nồng độ 29,2% , phản ứng hoàn toàn , thu được dung dịch Y và V lít khí Co2 ở đktc . tính giá trị của V và nồng độ % các chất trong dung dịch Y ? Coi thể tích dung dịch không đổi

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Gọi số mol Na2CO3 là x, số mol CaCO3 là x mol

  106x+100x=61,8

  206x=61,8

  x=0,3mol

  \(n_{HCl}=\dfrac{200.29,2}{36,5.100}=1,6mol\)

  Na2CO3+2HCl\(\rightarrow\)2NaCl+CO2+H2O

  CaCO3+2HCl\(\rightarrow\)CaCl2+CO2+H2O

  Số mol HCl(PU)=2x+2x=4x=1,2mol

  Số mol HCl dư=1,6-1,2=0,4mol

  Số mol CO2=x+x=2x=0,6mol

  V=0,6.22,4=13,44l

  Số mol NaCl=2x=0,6mol

  Số mol CaCl2=x=0,3mol

  mdd=61,8+200-0,6.44=235,4g

  \(C\%_{NaCl}=\dfrac{0,6.58,5.100}{235,4}\approx14,91\%\)

  \(C\%_{CaCl_2}=\dfrac{0,3.111.100}{235,4}\approx14,15\%\)

    bởi Thủy Nguyễn Thị 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON