Tính % dung dịch HCl tham gia phản ứng

bởi Thùy Trang 28/04/2019

Cho 4,8g Fe2O3 tác dụng với 200g dung dịch HCl

a. Phương trình

b. Tính khối lượng muối sinh ra

c. Tính % dung dịch HCl tham gia phản ứng

Câu trả lời (1)

 • pthh: \(Fe_2O_3\left(0,03\right)+6HCl\left(0,18\right)\rightarrow2FeCl_3\left(0,06\right)+3H_2O\)

  \(m_{FeCl_3}=0,06.162,5=9,75g\)

  \(m_{HCl}=0,18.36,5=6,57g\)

  \(\Rightarrow C\%ddHCl=\dfrac{6,57.100}{200}=3,285\%\)

  bởi nguyen huy 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan