Tính độ tan của CuSO4

bởi Nguyễn Minh Minh 02/06/2019

BT 1 : Sục từ từ V lít CO2 vào dung dịch có chứa 0,4 mol Ca(OH)2. Hãy tính khối lượng kết tủa thu được biết 10,08 \(\le\)V \(\le\)13,44.

BT 2: Hòa tan 5g CuSO4.5H2O bằng 45g dung dịch CuSO4 10% thì được dung dịch CuSO4 bão hòa ở nhiệt độ to. Tính độ tan của CuSO4 ở to.

Câu trả lời (1)

 • \(2)\) \(n_{CuSO_4.5H_2O}=0,02\left(mol\right)\)\(\Rightarrow m_{CuSO_4}=0,02.160\left(g\right)\)

  \(m_{CuSO_4\left(10\%\right)}=10.45\%\left(gam\right)\)

  Gọi x là độ tan của CuSO4 ở \(t^o\)

  Chất tan Dung dịch
  \(t^o\) \(x\) \(100+x\)
  \(t^o\) \(0,02.160+10.45\%\) \(m_{CuSO_4.5H_2O}+m_{ddCuSO_4}=5+45\)

  \(\Rightarrow x\left(5+45\right)=\left(0,02+\dfrac{10.45\%}{160}\right)\left(100+x\right)\)

  \(\Rightarrow x=18,2\left(g\right)\)  bởi nguyễn thị ái linh 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan