AMBIENT

Tính CM dung dịch sau phản ứng biết cho 4g Mg, MgO tác dụng với H2SO4 20% thu được 2,24 lít H2?

bởi Trần Phương Khanh 23/04/2019

Cho 4 gam hỗn hợp Mg,MgO tác dug vừa đủ với dd H2SO4 20% (D = 1,2g/ml) thu được 2,24 lit khí hiđro ở dktc . Tính

a)Tỉ lệ % các chất rắn có trong hỗn hợp ban đầu?

b)nồng độ mol và nồng độ % của dd sau phản ứng cho rằng thể tích dd thay đổi không đáng kể?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Mg + H2SO4 \(\rightarrow\) MgSO4 + H2

  x x x x

  MgO + H2SO4 \(\rightarrow\) MgSO4 + H2O

  y y y y

  a, m hỗn hợp=4g \(\Rightarrow24x+40y=4\) (1)

  n H2 = 2,24:22,4=0,1(mol)\(\Rightarrow\) x=0,1

  \(\Rightarrow\)y=0,04

  m Mg = 0,1x24=2,4(g)

  %m Mg = 2,4 : 4 x 100% = 60%

  %m MgO = 100% - 60% = 40%

  b, n H2SO4 = x+y=0,1 + 0,04 =0,14(mol)

  m H2SO4=0,14x98=13,72(g)

  mdd H2SO4= 13,72x100:20=68,6(g)

  Vdd H2SO4 = 68,6:1,2=57,2(ml)=0,0572(l)

  n MgSO4 = x+y=0,1 + 0,04 = 0,14(mol)

  Cm MgSO4 = 0,14 : 0,0572 = 2,45(M)

  m MgSO4 = 0,14 x 120 = 16,8 (g)

  mdd thu đc sau pư

  = m hỗn hợp + mdd H2SO4 - m H2

  = 4 + 68,6 - 0,1x2

  = 72,4(g)

  C% MgSO4 = 16,8 : 72,4 x 100% = 23,2%

  bởi khanhduy nguyen 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>