YOMEDIA

Tính Cm của dd HCl và khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

bởi hi hi 05/04/2019

Cho 18,6g hỗn hợp A gồm Zn và Fe vào 5000ml dd HCl. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dd thì thu đc 34,575g chất rắn. Lập lại thí nghiệm trên với 800ml dd HCl rồi cô cạn đc 39,9g chất rắn. Tính Cm của dd HCl và khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • mCl tham gia=34,575-18,6=15,975(g)

  nCl=0,45(mol)

  nHCl=nCl=0,45(mol)

  CM dd HCl=\(\dfrac{0,45}{0,5}=0,9M\)

  nHCl trong dd 800ml=0,8.0,9=0,72(mol)

  Fe,Zn + 2HCl ->ZnCl2;FeCl2 + H2

  Giả sử 18,6 g là Fe thì nFe=0,33<\(\dfrac{1}{2}\)nHCl nên ở thí nghiệm 2 thì kim loại PƯ hết

  Đặt nZn=a

  nFe=b

  Ta có hệ:

  \(\left\{{}\begin{matrix}65a+56b=18,6\\136a+127b=39,9\end{matrix}\right.\)

  =>a=0,2;b=0,1

  mFe=0,1.56=5,6(g)

  mZn=65.0,2=13(g)

  bởi hoang thi vân anh 05/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>