Tính CM các chất có trong dung dịch sau phản ứng

bởi Sasu ka 24/04/2019

cho 29,4g Al2O3 tác dụng với 500ml dd HCl 3M tính CM các chát có trong dung dịch sau phản ứng biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể

Câu trả lời (1)

 • Giải:

  Số mol Al2O3 và HCl lần lượt là:

  nAl2O3 = m/M = 29,4/102 ≃ 0,3 (mol)

  nHCl = CM.V = 3.0,5 = 1,5 (mol)

  Tỉ lệ: nAl2O3 : nHCl = 0,3/1 : 1,5/6 = 0,3 : 0,25

  => Al2O3 dư, tính theo HCl

  PTHH: Al2O3 + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2O

  ------------0,25-----1,5-------0,5--------0,75--

  Nồng độ mol các chất trong dd sau phản ứng là:

  CMAlCl3 = n/V = 0,5/0,5 = 1 (M)

  CMAl2O3(dư) = n(dư)/V = 0,05/0,5 = 0,1 (M)

  Vậy ...

  bởi Trương Loan 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan