AMBIENT

Tính Cm các chất có trong dd thu được sau pứ

bởi Suong dem 27/04/2019

1.Nhúng thanh kim loại Mg vào 200ml dd chứa Fe(NO3)3 2M và Cu(NO3)2 1,5M.Sau 1 thời gian lấy thanh kim loại ra thấy tăng 2,8g so với ban đầu

a.Viết PT

b.Tính Cm các chất có trong dd thu được sau pứ

2.Hòa tan hoàn toàn 27,6g A gồm Fe3O4 FeO Fe2O3 Fe trong dd HCl cần dùng 360g dd HCl 18,25% thì tác dụng vừa đủ.Sau pứ thu V lít khí H2 và dd B.Cho toàn bộ H2 sinh ra tác dụng hết với CuO dư ở nhiệt độ cao,sau pứ thu hỗn hợp rắn (Cu,CuO) có khối lượng nhỏ hơn khối lượng CuO ban đầu là 3,2g

a.Hỏi thu được bao nhiêu g muối khan nếu cô cạn dd B

b.Cho A ban đầu có tỉ lệ Fe2O3:FeO=1:1.Tính C% các chất trong B

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 1/ Vì khối lượng thanh kim loại tăng lên nên từ đây ta có thể biết được chắc chắn là trong thanh kim loại đó có Cu.

  PTHH:

  \(Mg\left(0,2\right)+2Fe\left(NO_3\right)_3\left(0,4\right)\rightarrow Mg\left(NO_3\right)_2\left(0,2\right)+2Fe\left(NO_3\right)_2\left(0,4\right)\)

  \(Mg\left(0,3\right)+Cu\left(NO_3\right)_2\left(0,3\right)\rightarrow Mg\left(NO_3\right)_2\left(0,3\right)+Cu\left(0,3\right)\)

  \(Mg+Fe\left(NO_3\right)_2\rightarrow Mg\left(NO_3\right)_2+Fe\)

  Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Fe\left(NO_3\right)_3}=0,2.2=0,4\\n_{Cu\left(NO_3\right)_2}=0,2.1,5=0,3\end{matrix}\right.\)

  Giả sử \(Cu\left(NO_3\right)_2\) phản ứng hết thì ta có:

  Khối lượng Mg giảm và Cu tăng là:

  \(\left\{{}\begin{matrix}m_{Mg}=0,5.24=12\left(g\right)\\m_{Cu}=0,3.64=19,2\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

  Khối lượng thanh kim loại tăng: \(19,2-12=7,2>2,8\) nên \(Cu\left(NO_3\right)_2\) chưa phản ứng hết.

  Gọi số mol \(Cu\left(NO_3\right)_2\) tham gia phản ứng là x thì ta có:

  \(0,2.24+24x+2,8=64x\)

  \(\Leftrightarrow x=0,19\)

  Tới đây thì quá đơn giản rồi.

  bởi Trương Yến Vy 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>