ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính % các chất trong A (CuO, Cu) biết A tác dụng với 100ml HCl 36,5% thu 11,2 lít khí?

Hỗn hợp A gồm CuO và Cu. Cho hỗn hợp A tác dụng với 100,85ml dung dịch HCl 36,5% (D=1,19g/ml) thu được dung dịch B và chất rắn không tan C trong axit H2SO4 đặc, đun nóng thì có 11,2 lít khí mùi hắc bay ra (đktc). Cho Vml dung dịch NaOH 25% (D=1,28g/ml) vào dung dịch B thì thu được 39,2g kết tủa.

a. Tính thành phần % khối lượng các chất trong A

b. Tính V ? Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • CuO +2HCl --> CuCl2 +H2O (1)

  Cu +2H2SO4 -to-> CuSO4 +SO2 +2H2O (2)

  CuCl2 +2NaOH --> Cu(OH)2 +2NaCl (3)

  mdd HCl=120,0115(g)

  =>nHCl=1,2(mol)

  nCu(OH)2=0,4(mol)

  nSO2=0,5(mol)

  theo(3) : nCuCl2=nCu(OH)2=0,4(mol)

  theo(1) :nCuO=nCuCl2=0,4(mol)

  =>mCuO=32(g)

  theo(2) : nCu=nSO2=0,5(mol)

  =>mCu=32(g)

  =>%mCu=50(%)

  %mCuO=50(%)

  b)theo(3) : nNaOH=2nCu(OH)2=0,8(mol)

  =>mNaOH=32(g)

  =>mdd NaOH=128(g)

  =>V=128/1,28=100(ml)

    bởi Nguyễn Văn Thiện 17/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1