YOMEDIA

Tính C% muối sắt trong dung dịch Y, biết rằng nồng độ MgCl2 trong dung dịch Y là 11,787%.

1) Hợp chất A : H3XOy ( M A = M H2SO4), thành phần trăm nguyên tố oxi có trong Hợp chất A= 65,31%. Xác định CTHH đúng của A

2) Hoà tan hỗn hợp X ( Fe, Mg) = 1 lượng vừa đủ HCl 20% thu được dung dịch Y. Tính C% muối sắt trong dung dịch Y, biết rằng nồng độ MgCl2 trong dung dịch Y là 11,787%.

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • 1. MA=98(g/mol)

  => 3+ MX +16y=98

  =>MX +16y=95

  => MX=95 - 16y(g/mol)

  xét y lần lượt bằng 1,2,3,4,5 thì chỉ có 4 là phù hợp

  =>MX=95 -16.4=31(g/mol)

  => CTHH :H3PO4

  2. Fe +2HCl -->FeCl2 +H2(1)

  Mg +2HCl -->MgCl2 +H2(2)

  giả sử có 1 mol hh X

  theo PTHH :nHCl=2nX=2(mol)

  => mdd HCl=2.36,5.100/20=365(g)

  nH2=nX=1(mol)

  =>mH2=2(g)

  giả sử trong 1 mol X có x mol Fe,y mol Mg

  => x+y=1(I)

  mdd (sau phản ứng)= 56x+24y+365 -2=56x +24y -363(g)

  =>%mMgCl2=\(\dfrac{95y}{56x+24y+363}.100=11,787\%\) (II)

  từ (I) và (II) ta có :

  x+y=1

  \(\dfrac{95y}{56x+24y+363}100=11,787\%\)

  =>x=0,5(mol),y=0,5(mol)

  mdd(sau phản ứng)=56.0,5+24.0,5+363=403(g)

  theo(1) : nFeCl2=nFe=0,5(mol)

  =>mFeCl2=127.0,5=63,5(g)

  =>C%=63,5/403.100=15,75(%)

    bởi Nguyễn Duyên 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA