AMBIENT

Tính C% HCl biết 200g NaOH 10% tác dụng đủ với 200g HCl?

bởi thủy tiên 22/04/2019

Cho 200g dung dịch NaOH 10% vào 200g dung dịch HCl , phản ứng vừa đủ

a)Tìm C% HCl

b)Tìm c% dung dịch sau phản ứng

c) Với lượng axit trên thì cần bao nhiêu g kẽm để phản ứng hoàn toàn

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(n_{NaOH}=\dfrac{200.10\%}{100\%.40}=0,5\left(mol\right)\)

  PT: NaOH + HCl -> NaCl + H2O

  cứ:; 1..............1................1 (mol)

  vậy:0,5------->0,5-------->0,5(mol)

  =>mHCl=n.M=0,5.36,5=18,25(g)

  \(\Rightarrow C\%_{HCl}=\dfrac{m_{HCl}.100\%}{m_{ddHCl}}=\dfrac{18,25.100}{200}=9,125\left(\%\right)\)

  b) mNaCl=n.M=0,5.58,5=29,25(g)

  md d sau phản ứng=md d NaOH +md d HCl=200+200=400g

  \(\Rightarrow C\%_{ddsauphanung}=\dfrac{m_{NaCl}.100\%}{m_{ddsauphanung}}=\dfrac{29,25.100}{400}=7,3125\left(\%\right)\)

  c) ta có PT: Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2

  cứ::::::::::::: 1..........2............1.............1(mol)

  Vậ:::::::::::::0,25<----0,5(mol)

  =>mZn=n.M=0,25.65=16,25(g)

  bởi Phạm Huy Hiệu 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA