Tính C% dung dịch thu được khi hòa tan 3,2g Fe2O3 vào 260g HCl 7,3 %?

bởi Nguyễn Quang Minh Tú 22/04/2019

Hòa tan 3,2 gam Fe2O3 vào 260 gam dung dịch HCL 7,3 %. Tính C % của dung dịch thu được

Câu trả lời (1)

 • nFe2O3 = 0,02 mol

  mHCl = \(\dfrac{260.7,3}{100}\)18,98 (g)

  \(\Rightarrow\) nHCl = 0,52 mol

  Fe2O3 + 6HCl \(\rightarrow\) 2FeCl3 + 3H2O

  Từ PTHH đặt tỉ lệ ta có

  \(\dfrac{0,02}{1}\) < \(\dfrac{0,52}{6}\)

  \(\Rightarrow\) HCl dư

  \(\Rightarrow\) C%FeCl3 = \(\dfrac{0,04.162,5.100}{260}\) = 2,5%

  bởi Lê Hoài Ly 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan