AMBIENT

Tính C% dd các chất sau phản ứng

bởi thu phương 24/04/2019

Cho 8g CuO vào 125g dd H2SO4 20% phản ứng xảy ra hoàn toàn.

a)Tính khối lượng H2SO4 tham gia phản ứng

b) Tính C% dd các chất sau phản ứng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • PTHH :

  CuO + H2SO4 -> CuSO4 + H2O

  0,1 ...... 0,1 (mol)

  nCuO = 0,1 (mol)

  nH2SO4 = \(\dfrac{125.20\%}{98}\approx0,26\left(mol\right)\) > 0,1 (mol) => H2SO4

  a , mH2SO4 phản ứng = 0,1.98 = 9,8 (g)

  b , mH2SO4 dư = \(125.20\%-9,8=15,2\left(g\right)\)

  mCuSO4 = 0,1.160=16 (g)

  mdd sau phản ứng = 8+125 = 133 (g)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}C\%_{H2SO_4}=\dfrac{15,2}{133}.100\%\approx11,43\%\\C\%_{CUSO_4}=\dfrac{16}{133}.100\%\approx12,03\%\end{matrix}\right.\)

  bởi Võ Tuyết Anh 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>