YOMEDIA

Tính C% của dung dịch thu được sau phản ứng

bởi Kim Ngan 29/05/2019

Cho 16,25g kim loại hóa trị II và một dung dịch HCL dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng nặng hơn khối lượng dung dịch ban đầu là 15,75g.
a, Xác định kim loại đó
b, Tính C% của dung dịch thu được sau phản ứng

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi kim loại có hóa trị II cần tìm là R

  Ta có PTHH :

  \(R+2HCl->RCl2+H2\uparrow\)

  a) Theo đề ta có :

  \(\Delta m\left(t\text{ă}ng\right)=15,75\left(g\right)\)

  => mH2 = 16,25 - 15,75 = 0,5 (g) => nH2 = \(\dfrac{0,5}{2}=0,25\left(moL\right)\)

  Theo PTHH ta có : nR = nH2 = 0,25 (mol)

  => \(M_R=\dfrac{16,25}{0,25}=65\left(\dfrac{g}{mol}\right)\left(nh\text{ận}\right)\left(Zn=65\right)\)

  => Kim loại có hóa trị II cần tìm là Kẽm (Zn)

  b) Đề thiếu ????

  bởi Nguyen Thao Nguyen 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>