AMBIENT

Tính C% của các chất trong dd sau PU

bởi Sam sung 29/04/2019

Cho 2,8g CaO vào 150g dd H2SO4 9,8% sau PU đc dd A.

a, Lập PTHH xảy ra

b, Tính C% của các chất trong dd sau PU

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a)

  PTHH :

  CaO + H2SO4 ----> CaSO4 + H2O

  b)

  Theo đề bài ta có :

  nCaO = 2,8 : 56 = 0,05 (mol)

  nH2SO4 = 150 . 9,8% : 98 = 0,15 (mol)

  => nH2SO4 (dư) = 0,1 (mol)

  => mH2SO4 (dư) = 0,1 . 98 = 9,8 (g)

  mCaSO4 = 0,05 . 136 = 6,8 (g)

  mdd (sau) = mCaO + mdd (H2SO4 9,8%) = 2,8 + 150 = 152,8 (g)

  => C%CaSO4 = 6,8 . 100% : 152,8 = 4,45 (%)

  C%H2SO4 (dư) = 9,8 . 100% : 152,8 = 6,4 (%)

  bởi Phạm Hoàng Thư 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>