YOMEDIA

Tìm tỉ lệ x:y

X là dd HCl x (M), Y là dd Na2CO3 Y (M). Nhỏ từ từ 100 ml X vào 100 ml Y, sau phản ứng thu được V1 lít CO2 (đktc). Nhỏ từ từ 100 ml Y vào 100 ml X, sau phản ứng thu được V2 lít CO2 (đktc). Biết V1:V2=4:7. Tìm x:y

  bởi Lê Nguyễn Hạ Anh 02/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • - Vì CO2 thu ở 2 thí nghiệm khác nhau nên HCl(axit) phản ứng hết. Tính toán theo HCl

  -Trường hợp 1:

  2HCl+Na2CO3\(\rightarrow\)NaCl+NaHCO3

  0,1y.....0,1y.......................0,1y

  \(\rightarrow\)HCl+NaHCO3\(\rightarrow\)NaCl+CO2+H2O

  0,1x-0,1y.........................0,1x-0,1y

  \(\rightarrow\)số mol CO2=0,1x-0,1y

  -Trường hợp 2: 2HCl+Na2CO3\(\rightarrow\)NaCl+CO2+H2O

  \(\rightarrow\)Số mol CO2=\(\dfrac{1}{2}n_{HCl}=\dfrac{0,1x}{2}mol\)

  \(\dfrac{V_1}{V_2}=\dfrac{0,1x-0,1y}{\dfrac{0,1x}{2}}=\dfrac{4}{7}\)

  \(\rightarrow\)0,7x-0,7y=0,2x\(\rightarrow\)0,5x=0,7y\(\rightarrow\)\(\dfrac{x}{y}=\dfrac{0,7}{0,5}=\dfrac{7}{5}\)

    bởi trần thái dương 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA