AMBIENT

Tìm tên kim loại bị khử bởi cacbon

bởi khanh nguyen 13/05/2019

khử hoàn toàn 8g oxit của kim loại R bằng cacbon , thu được R và 1 chất khí ko màu , hấp thụ hết lượng khí trên vào dd Ca{OH)2 dư , thu đc 5 gam kết tủa , tìm R

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • khí ko màu là khí CO2

  khí CO2 bị Ca(OH)2 dư hấp thụ:

  nCaCO3 = 5/100 = 0,05(mol)

  Ca(OH)2 + CO2 ➝ CaCO3 + H2O

  0,05 0,05

  đặt Ct của oxit là R2On (n thuộc 1;2;3; vì R2On là oxit của kim loại), Pứ khử của oxit:

  2R2On + nC ➝ 4R + nCO2

  0,05 0,2/n 0,05

  BTKL: mR = 8 + 0,05.12 - 0,05.44 = 6,4(g)

  => nR = 6,4/R mả 6,4/R = 0,2/n (theo pt)

  biện luận: n=1 => R= 32(S, loại vì R là kim loại)

  n=2 => R = 64 (Cu)

  n=3 => R =96 (loại)

  vậy R là kim loại Cu

  bởi thuylinh 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>