AMBIENT

Tìm NxOy biết trong hợp khí X gồm 3 oxit NO, NO2, NxOy, % V(NO)= 45%, %V(NO2)= 15%,%m(NO)=23,6%?

bởi Lê Chí Thiện 23/04/2019
Một hỗn hợp khí X gồm 3 oxit của Nitơ : NO, NO2, NxOy .Biết % V(NO)= 45%,%V(NO2)= 15%,%m(NO)=23,6%.Tìm ct NxOy?
ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • - Gọi số mol của hỗn hợp X là a(mol)

  Do cùng điều kiện, áp suất và nhiệt độ nên tỉ lệ về số mol cũng là tỉ lệ về thể tích

  \(\%V_{N_xO_y}=100\%-45\%-15\%=40\%\)

  => \(n_{NO}=\dfrac{45}{100}a=0,45a\left(mol\right)\)

  \(n_{NO_2}=\dfrac{15}{100}a=0,15a\left(mol\right)\)

  \(n_{N_xO_y}=\dfrac{40}{100}a=0,4a\left(mol\right)\)

  => \(m_{NO}=0,45a.30=13.5\left(g\right)\)

  \(m_{NO_2}=0,15a.46=6,9\left(g\right)\)

  => \(m_X=\dfrac{13,5a.100\%}{23,6\%}=57,2\left(g\right)\)

  => \(m_{N_xO_y}=57,2a-6,9a-13,5a=36,8a\left(g\right)\)

  \(M_{N_xO_y}=\dfrac{36,8a}{0,4a}=92\)(g/mol)

  => \(14x+16y=92\)

  Thay từng TH:

  x=1 => y= 4,875 (Loại)

  x=2 => y=4(TM)

  x=3 => y=3,125 (Loại)

  => CT cần tìm \(N_2O_4\)

  bởi Tuyết Đen 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA