Tìm kim loại kiềm trên

bởi Lê Minh Trí 12/06/2019

bài 1: Trộn 50ml dd Fe2(SO4)3 với 100ml Ba(OH)2 thu được kết tủa A va dd B. Lọc lấy A đem nung ở nhiệt độ cao đến hoàn toàn thu được 0,859(g) chất rắn . Dd B cho tác dụng với 100ml H2SO4 0,05M thì tách ra 0,466(g) kết tủa. Tính CM của mỗi dd ban đầu.
bài 2: Hòa tan 10,8(g) hỗn hợp gồm kim loại kiềm và oxit của nó bằng nước thu được 500(g) dd B. Để trung hòa 50(g) dd B phải dùng hết 20,l H2SO4 1M. Tìm kim loại kiềm trên

Câu trả lời (1)

  • Trần hữu tuyển, Hồ hữu phước, Azue hép me

    bởi hồ thị ngọc châu 12/06/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan