AMBIENT

Tìm công thức oxit

bởi Dương Minh Tuấn 27/04/2019

B1 : Khử hoàn toàn 6,4 gam một oxit kim loại xhuwa rõ hóa trị bằng 2,669l khí CO ở đktc .

a, Tìm công thức oxit

b, Hòa tan hoàn toàn 6g hỗn hợp A gồm oxit nói trên , MgO và CuO cần dùng 225 ml dd HCl 1M . Mặt khác khử hoàn toàn 24g hỗn hợp A bằng khí CO dư thu được khí B . Hấp thụ hoàn toàn khí B vào dd Ba(OH)2 dư tạo thành 49,25 g kết tủa . Tính khối lượng các chất có trong hỗn hợp A.

B2 : Cho hỗn hợp A gồm hai muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị II tan hết trong dd H2SO4 loãng thu được khí B . Cho toàn bộ khí B hấp thụ hết bởi 450 ml dd Ba(OH)2 0,2 M thu được 15,76 gam kết tủa . Xác định công thức của 2 muối .

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bài 1:

  a,Gọi oxit của kim loại là MxOy (x,y >0)

  PTHH

  MxOy + yCO -> xM + yCO2

  Theo đầu bài ta có

  nCO=2,669/22,4 sấp sỉ =0,12 (mol)

  Theo ptpư ta có

  nMxOy=1/y nCO = 1/y . 0,12 =0,12/y (mol)

  MMxOy=6,4y / 0,12

  <=> Mx+16y=6,4y / 0,12

  => M=56/3 . 2y/x

  Vì M là kim loại nên ta có bảng sau :

  2y/x123
  M56/3 (loại)112/3(loại)56(nhận)

  Ta có 2y/x = 3

  <=> x : y = 2 : 3

  vậy oxit của kim loại là Fe2O3

   

  bởi Nguyễn Diệp Ngọc 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>