AMBIENT

Tìm công thức của muối sunfua

bởi sap sua 23/04/2019

đốt cháy hoàn toàn 4,4 g một muối sunfua kim loại M (MS) trong oxi dư. Chất rắn thu được sau phản ứng đem hòa tan trong một lượng H2SO4 vừa đủ 36,75% thu được dd X . Nồng độ phần trăm của dd X là 41,67% . Tìm vông thức của muối sunfua

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Gọi x là số mol của MS

  \(MS+O_2\underrightarrow{t^o}M+SO_2\uparrow\)

  x -----------> x

  \(M+H_2SO_4\rightarrow MSO_4+H_2\)

  x ----> x -----------> x -------->

  \(mdd_{H_2SO_4}=\dfrac{98x.100}{36,75}=266,67x\)

  \(C\%_{MSO_4}=\dfrac{xM+96x}{xM+266,67x-2x}.100=41,67\%\)

  \(\Leftrightarrow\dfrac{M+96}{M+264,67}.100=41,67\%\)

  M = 24 => Mg

  cthc: MgS

  bởi Phan châu Pha 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>