AMBIENT

Tìm a biết trung hòa 250ml Ba(OH)2 1M cần 400ml HCl 0,5M và H2SO4 aM?

bởi Lê Nhi 22/04/2019

Trung hòa vừa đủ 250 ml dd Ba(OH)2 1M bằng 400 ml dd A gồm HCl 0,5M và H2SO4 aM . Tính giá trị a và khối lượng kết tủa thu được sau pư.

Mình đang cần gấp, mọi người giúp mình nha! Cảm ơn ạ!

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Ba(OH)2+ 2HCl --------> BaCl2+2H2O

  0.1.............0.2..................0.1..........0.2

  Ba(OH)2+ H2SO4---------> BaSO4↓+ 2H2O

  0.15..........0.15....................0.15.........0.15

  Ta có nBa(OH)2=0.25 mol

  nHCl=0.2 mol

  nH2SO4=0.4a mol

  Xét tỉ lệ pt (1) \(\dfrac{n_{Ba\left(OH\right)2}}{1}\)>\(\dfrac{n_{HCl}}{2}\)

  => HCl hết, Ba(OH)2 dư tính theo HCl

  Theo PTHH (1) nBa(OH)2=1/2nHCl=0.1 mol

  =>nHCl(2)=0.25-0.1=0.15 mol

  Theo PTHH (2) nH2SO4=nBaSO4=nBa(OH)2=0.15 mol

  Lại có nH2SO4=0.4a=0.15=>a=0.375M

  mkết tủa=233*0.15=34.95 g

  bởi Nguyễn Thị Thu Hương 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>