YOMEDIA

Tính CM các chất trong A

bởi Lê Viết Khánh 03/06/2019

Cho 5.22 g MnO2 + HCLđặc dư -----> Khí X . Dẫn X vào 400ml dd KOH 1M (D=1.045g/ml)-----> dd A.

a)Tính C% các chất trong A ?

b)Tính CM các chất trong A ? Biết H=85%

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) PTHH: MnO2 + 4HCl --> MnCl2 + 2H2O + Cl2 ( 1)

  3Cl2 + 6KOH --> 3H2O + 5KCl + KClO3 (2)

  Ta có: nMnO2 = \(\dfrac{5,22}{87}\) = 0,06 mol

  Theo PT (1) : nMnO2 = nCl2 = 0,06 mol

  Ta lại có: mdd KOH = 400 . 1,045 = 418 (g)

  nKOH = 0,4.1 = 0,4 mol

  \(\dfrac{0,4}{6}>\dfrac{0,06}{3}\) => KOH dư

  Cứ 3 mol Cl2 --> 6 mol KOH --> 3 mol H2O --> 5 mol KCl --> 1 mol KClO3

  0,06 mol --> 0,12 mol --> 0,06 mol --> 0,1 mol --> 0,02 mol

  Ta có: mdd sau p/ứ = 0,06. 71 + 418 = 422,26 (g)

  => C% của KCl = \(\dfrac{0,1.74,5}{422,26}.100\%\) = 1,764%

  C% của KClO3 = \(\dfrac{0,02.122,5}{422,26}.100\%\) = 0,58%

  C% của KOH dư = \(\dfrac{\left(0,4-0,12\right).56}{422,26}.100\%\) = 3,71%

  P/s: Ko bk có sai ko?

  bởi Nguyễn Hòa 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA