ON
ADMICRO
VIDEO

Tính CM các chất trong A

Cho 5.22 g MnO2 + HCLđặc dư -----> Khí X . Dẫn X vào 400ml dd KOH 1M (D=1.045g/ml)-----> dd A.

a)Tính C% các chất trong A ?

b)Tính CM các chất trong A ? Biết H=85%

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) PTHH: MnO2 + 4HCl --> MnCl2 + 2H2O + Cl2 ( 1)

  3Cl2 + 6KOH --> 3H2O + 5KCl + KClO3 (2)

  Ta có: nMnO2 = \(\dfrac{5,22}{87}\) = 0,06 mol

  Theo PT (1) : nMnO2 = nCl2 = 0,06 mol

  Ta lại có: mdd KOH = 400 . 1,045 = 418 (g)

  nKOH = 0,4.1 = 0,4 mol

  \(\dfrac{0,4}{6}>\dfrac{0,06}{3}\) => KOH dư

  Cứ 3 mol Cl2 --> 6 mol KOH --> 3 mol H2O --> 5 mol KCl --> 1 mol KClO3

  0,06 mol --> 0,12 mol --> 0,06 mol --> 0,1 mol --> 0,02 mol

  Ta có: mdd sau p/ứ = 0,06. 71 + 418 = 422,26 (g)

  => C% của KCl = \(\dfrac{0,1.74,5}{422,26}.100\%\) = 1,764%

  C% của KClO3 = \(\dfrac{0,02.122,5}{422,26}.100\%\) = 0,58%

  C% của KOH dư = \(\dfrac{\left(0,4-0,12\right).56}{422,26}.100\%\) = 3,71%

  P/s: Ko bk có sai ko?

    bởi Nguyễn Hòa 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1