Thực hiện chuyển hóa K->K2O->KOH->K2CO3?

bởi Lê Nguyễn Hạ Anh 22/04/2019

Hoàn thành các chuỗi biến háo sau:

K->K2O->KOH->K2CO3->K2SO4->KCL

Câu trả lời (1)

 • 4K + O2\(\rightarrow\) 2K2O

  K2O + H2O\(\rightarrow\) 2KOH

  2KOH + CO2\(\rightarrow\) K2CO3 +H2O

  K2CO3+H2SO4\(\rightarrow\)K2SO4+CO2+H2O

  K2SO4+BaCl2\(\rightarrow\)2KCl +BaSO4\(\downarrow\)

  bởi Nguyễn Diễm 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan