ON
YOMEDIA
VIDEO

Sau phản ứng lấy thanh Chì ra khỏi dung dịch, làm khô thì khối lượng thanh chì bằng bao nhiêu ?

Thả 1 thanh Chì vào 100ml dung dịch chứa 2 muối là Cu(NO3)2 0,5M và AgNO3 2M sau phản ứng lấy thanh Chì ra khỏi dung dịch, làm khô thì khối lượng thanh chì bằng bao nhiu ???
Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Pb + 2AgNO3 \(\rightarrow\)Pb(NO3)2 + 2Ag (1)

  Pb + Cu(NO3)2 \(\rightarrow\)Pb(NO3)2 + Cu (2)

  nCu(NO3)2=0,1.0,5=0,05(mol)

  nAgNO3=0,1.2=0,2(mol)

  Theo PTHH 1 ta có:

  nAgNO3=nAg=0,2(mol)

  \(\dfrac{1}{2}\)nAgNO3=nPb=0,1(mol)

  mAg bám trên thanh chì=108.0,2=21,6(g)

  mPb đã PƯ=207.0,1=20,7(g)

  Theo PTHH ta có:

  nCu(NO3)2=nPb=nCu=0,05(mol)

  mCu=64.0,05=3,2(g)

  mPb=207.0,05=10,35(g)

  mPb giảm=20,7+13,35-3,2-21,6=9,25(g)

    bởi Thảo Nguyễn Phương 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1