Sau phản ứng đem cô cạn dung dịch thu được được bao nhiêu gam chất rắn?

bởi Nguyễn Trà Long 29/04/2019

Dẫn 1,568l khí CO2 (đktc) vào 90ml dung dịch KOH 1M Sau phản ứng đem cô cạn dung dịch thu được được a gam chất rắn Tìm a?

Câu trả lời (1)

 • nCO2 = 1,568/22,4 = 0,07(mol)

  nKOH = 0,09 .1 = 0,09(mol)

  Đặt T = \(\dfrac{n_{KOH}}{n_{CO2}}=\dfrac{0,09}{0,07}=1,29\)

  => 1 < T < 2 => Tạo 2 muối

  PTHH:

  CO2 + 2KOH -> K2CO3 + H2O

  x -> ......2x.............x (mol)

  CO2 + KOH -> KHCO3

  y->........y..............y (mol)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,07\\2x+y=0,09\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,02\\y=0,05\end{matrix}\right.\)

  => a = mKHCO3 + mK2CO3 = 0,05.100 + 0,02 . 138 = 7,76(g)

  bởi phan thi be 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan