AMBIENT

R là kim loại gì?

bởi Bo Bo 29/04/2019

Nung 15,12g kim loai R trong khong khi toi khi kim loai phan ung het, ñuợc 20,88 g oxit ran. hoa tan het luong chat ran o tren vao dd hon hop gom HCl 2M va H2SO4 1M luong vua du, pu khong giai phong khi. Viet PTPU tinh the tich dd axit can dung va tong so gam muoi tao ra. R la kim loai gi? tim cong thuc cua oxit

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • - Giải:

  Gọi R là kim loại hóa trị x

  4R + xO2 → 2R2Ox ( x có thể là 8/3)

  Khối lượng O2 pư = khối lượng oxi trong oxit = 20,88 - 15,12 = 5,76 gam

  Ta có: \(\dfrac{2R}{16x}=\dfrac{15,12}{5,76}=2,625\) ( hoặc lập pt : \(\dfrac{2R}{2R+16x}=\dfrac{15,12}{20,88}\) )

  ⇒ R = 21x

  Chỉ có x = \(\dfrac{8}{3}\) , R = 56 ( Fe) là thỏa mãn ⇒ oxit là Fe3O4

  Gọi V(l) là thể tích dung dịch axit ⇒ \(\left\{{}\begin{matrix}n_{HCl}=2V\left(mol\right)\\n_{H_2SO_4}=V\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

  0,25V___2V_____________________________(mol)

  Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

  0,25V_____ V______________________________(mol)

  Suy ra ta có : 0,5V = \(\dfrac{20,88}{232}=0,09\) ⇒ V = 0,18 lít

  mmuối = mkim loại + mgốc axi = 15,12 + (0,18× 2× 35,5) + (0,18 × 96) = 45,18 gam

  * Nếu đặt Công thức oxit là RxOy thì ta vẫn biện luận được R = 56 và \(\dfrac{2x}{y}=\dfrac{8}{3}\) = ( là hóa trị Fe ). Để tính khối lượng muối thì có thể áp dụng định luật BTKL.

  bởi Trần MạnH Thế Thế 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>