AMBIENT

Phương pháp tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp CO và SO2?

bởi Nguyễn Thị An 22/04/2019

Tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp gồm

a, CO và SO2

b, N2và NH3

c, Bột Fe , Al ,Cu

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • c) ngâm hỗn hợp trong dung dịch NaOH dư , nhôm tan hết tạo thành dung dịch. Lọc chất rắn không tan là Fe và Cu:

  2Al + 2NaOH + 2H2O -> 2NaAlO2 + 3H2

  Sục khí CO2 vào dung dịch thu được kết tủa:

  NaAlO2 + 2CO2 + H2O -> Al(OH)3 + NaHCO3

  Lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi rồi điện phân nóng chảy thu được Al

  2Al(OH)3 ----- t0--> Al2O3 + 2H2O

  2Al2O3 -điện phân nóng chảy--> 2Al + 3O2

  Cho dd HCl dư vào hh chất rắn còn lại gồm Fe và Cu, Fe tan tạo thành dd, Cu không tan. lọc lấy chất rắn không tan là Cu

  Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2

  Điện phân dd FeCl2 thư được Fe:

  FeCl2 - điện phân-> Fe + Cl2

  bởi Trần An 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA