AMBIENT

Phân Loại P2O5, SO3, KClO3, Ba(OH)2, HBr, Al(NO3)3, NaOH, H3PO4 vào Oxít, Axít, Bazơ, Muối

bởi Nguyễn Lê Tín 21/09/2018

Phân Loại Oxít, Axít, Bazơ, Muối và gọi tên các hợp chất đó :

P2O5, SO3, KClO3, Ba(OH)2, HBr, Al(NO3)3, NaOH, H3PO4, CO2, HCl, FeCl2, Fe3O4

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Oxit axit:

  P2O5: điphotphopentaoxit

  SO3:Lưu huỳnh trioxit

  CO2: cacbon đioxit ( khí cacbonic)

  Oxit bazơ

  Fe3O4: oxit sắt từ

  Axit

  HBr: axit bromhiđric

  H3PO4: axit photphoric

  HCl: axit clohiđric

  Bazơ

  Ba(OH)2: Bari hiđroxit

  NaOH: natri hiđroxit

  Muối

  KClO3: kali clorat

  Al(NO3)3: nhôm nitrat

  FeCl2: Sắt (II) clorua

  bởi Phan Thị Đoan Hạnh 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>