ON
YOMEDIA
VIDEO

Phân biệt không dùng thuốc thử: AgNO3, CuCl2, NaNO3, HBr

bài 1: Nhận biết bằng 2 hóa chất đơn giản:

a, 9 chất rắn: Ag2O , BaO, MgO, MnO2, Al2O3, FeO, Fe2O3, CaCO3, CuO

b, nêu phương pháp hóa học để nhận biết các khí : Cl2, CO2, CO, SO2, SO3

bài 2: phân biệt không dùng thuốc thử: AgNO3, CuCl2, NaNO3, HBr

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Hai thuốc thử là H2O , HCl đặc nóng
  - Nhận BaO tan trong H2O tạo Ba(OH)2
  - Dùng Ba(OH)2 nhận Al2O3:
  -> Al2O3 tan được trong Ba(OH)2 theo phản ứng:
  Al2O3 + Ba(OH)2 -> Ba(AlO2)2 + H2O

  - Dùng HCl đặc nóng nhận biết được
  + Ag2O : Ag2O + 2HCl -> 2AgCl (kết tủa trắng hóa đen trong không khí) + H2O
  + CuO : CuO + 2HCl -> CuCl2 (dung dịch màu xanh lam) + H2O
  + CaCO3 : CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + CO2 (khí không màu) + H2O
  + MnO2 : MnO2 + 4HCl (đặc, nóng) -> MnCl2 + Cl2 (khí vàng lục) + 2H2O (nếu không là HCl đặc nóng thì sẽ không phản ưng)

  -> Còn MgO, FeO, Fe2O3 tan trong HCl tạo thành các dung dịch khó phân biệt màu và không có khí thoát ra là MgCl2, FeCl2, FeCl3. Theo mình đối với các loại dung dịch trên để phân biệt ta cho Ba(OH)2 vào (không tính là 1 thuốc thử vì đây là chất mình có sẵn khi cho BaO vào H2O):
  + Tạo kết tủa Mg(OH)2 màu trắng : MgCl2 -> MgO
  + Tạo kết tủa Fe(OH)2 màu trắng không bị bị hóa nâu đỏ trong không khí ẩm: FeCl2 -> FeO
  + Tạo kết tủa Fe(OH)3 màu nâu đỏ : FeCl3 -> Fe2O3

    bởi Lưu Minh Hoàng 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1