AMBIENT

Phải dùng bao nhiêu ml dd HCL 2M đủ để hòa tan 4,4g hỗn hợp?

bởi Thụy Mây 29/05/2019

Cho 4,4g hỗn hợp gồm Mg và MgO tác dụng với dung dịch HCL( dư) thu được 2,24l khí (đktc)

a. viết PTHH

b. tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

c. phải dùng bao nhiêu ml dd HCL 2M đủ để hòa tan 4,4g hỗn hợp

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

  \(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\)

  0,1 <--- 0,2 <----------------- 0,1

  \(MgO+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2O\)

  0,05 ---> 0,1

  \(m_{Mg}=0,1.24=2,4\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_{MgO}=4,4-2,4=2\left(g\right)\)

  nMgO = 0,05(mol)

  \(V_{HCl}=\dfrac{0,1+0,2}{2}=0,15\left(l\right)\)

  bởi nguyễn thị mến 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>