AMBIENT

Phải cho vào cốc đựng dd H2SO4 là bao nhiêu gam nhôm để cân bằng?

bởi thu phương 02/06/2019

trên 2 đĩa cân để 2 cốc đựng đ HCl và H2SO4 sao ho cân ở vị trí thăng bằng cho vào đ HCl 25g CaCO3 thì phải cho vào cố đựng đ H2SO4 là bao nhiên gam nhôm để cân bằng

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • - Cốc HCl:

  CaCO3+2HCl\(\rightarrow\)CaCl2+CO2+H2O

  \(n_{CO_2}=n_{CaCO_3}=\dfrac{25}{100}=0,25mol\)

  -Độ tăng khối lượng của cốc HCl=25-0,25.44=14 gam

  - Cốc H2SO4:

  2Al+3H2SO4\(\rightarrow\)Al2(SO4)3+3H2

  -Gọi số mol Al là x, theo PTHH ta có số mol H2 là 1,5x

  Độ tăng khối lượng cốc H2SO4=27.x-1,5x.2=24x gam

  -Để cân thăng bằng thì: 24x=14\(\rightarrow\)x=\(\dfrac{7}{12}mol\)

  mAl=27.\(\dfrac{7}{12}=15,75g\)

  bởi Phan Lê Hoài Nam 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>