AMBIENT

Nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2 cần dùng là bao nhiêu?

bởi Nguyễn Thanh Hà 05/06/2019

Cho 2,24 lit khí CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200ml dung dịch Ca(OH)2, sản phẩm thu được là muối CaCO3. Nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2 cần dùng là bao nhiêu?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(CO_2\left(0,1\right)+Ca\left(OH\right)_2\left(0,1\right)\rightarrow CaCO_3+H_2O\)

  \(n_{CO_2}=0,1\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow n_{Ca\left(OH\right)_2}=0,1\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow C_{M_{Ca\left(OH\right)2}}=\dfrac{0,1}{0,2}=0,5\left(M\right)\)

  bởi Hoàng Thị Xuân 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>