ON
ADMICRO
VIDEO

Nồng độ của muối AlCl3 là bao nhiêu?

cho 200ml dung dịch chứa naoh 1M và KOH 1,5M vào 100ml dd chứa hcl 0,5M và AlCl3 xM. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,9g kết tủa. Tính giá trị của x

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(n_{Al\left(OH\right)_3}=\dfrac{3,9}{78}=0,05mol\)

  \(n_{NaOH}=0,2mol\)

  \(n_{KOH}=0,2.1,5=0,3mol\)

  \(\rightarrow n_{OH^-}=0,2+0,3=0,5mol\)

  \(n_{H^+}=n_{HCl}=0,05mol\)

  \(n_{Al^{3+}}=0,1xmol\)

  H++OH-\(\rightarrow\)H2O

  \(n_{OH^-\left(pu\right)}=n_{H^+}=0,05mol\)

  \(n_{OH^-\left(dư\right)}=0,5-0,05=0,45mol\)

  Al3++3OH-\(\rightarrow\)Al(OH)3(1)

  Al(OH3+OH-\(\rightarrow\)AlO2-+H2O(2)

  - Sau phản ứng (2) Al(OH)3 còn dư 0,05 mol

  \(n_{OH^-\left(1\right)}=3n_{Al^{3+}}=0,3xmol\)

  \(n_{Al\left(OH\right)_3\left(1\right)}=n_{Al^{3+}}=0,1xmol\)

  \(n_{Al\left(OH\right)_3\left(2\right)}=0,1x-0,05\) mol

  \(n_{OH^-\left(2\right)}=n_{Al\left(OH\right)_3\left(2\right)}=0,1x-0,05\)

  Theo PTHH (1,2) ta có:

  \(n_{OH^-}=n_{OH^-\left(1\right)}+n_{OH^-\left(2\right)}\)

  \(\rightarrow\)0,45=0,3x+0,1x-0,05\(\rightarrow\)0,4x=0,5\(\rightarrow\)x=1,25M

    bởi Nguyen Phuong 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1