Những oxit nào dưới đây có thể điều chế chỉ bằng phản ứng hóa hợp?

bởi can chu 03/06/2019

Những oxit nào dưới đây có thể điều chế:

a. Chỉ bằng phản ứng hóa hợp?Viết PTHH

b,Bằng cả phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy?Viết PTHH

(CuO,Na2O,CO2.P2O5.Fe2O3,CO)

Câu trả lời (1)

 • a. 2Cu + O2 ---> 2CuO. 4Na + O2 ---> 2Na2O. C + O2 ---> CO2

  4P + 5O2 ---> 2P2O5. 4Fe + 3O2 ---> 2Fe2O3. 2C + O2 ---> CO2

  b. Chỉ có CuO, CO2 và Fe2O3.

  Cu(OH)2 ---> CuO + H2O.

  CaCO3 ---> CaO + CO2.

  2Fe(OH)3 ---> Fe2O3 + 3H2O

  bởi Dương Đức Hùng 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan