AMBIENT

Nhận biết HCl; H2SO4; NaCl; Na2SO4

bởi Nguyễn Thị Thúy 09/06/2019

Hãy p/biệt các dd ko màu mất nhãn sau.

a) HCl; H2SO4; NaCl; Na2SO4

b) HCl; Ba(OH)2; NaCl; Na2SO4

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a, Trích lần lượt các chất ra ống thử

  - Cho quỳ tím vào lần lượt các mẫu thử, mẫu nào làm quỳ tím hóa đỏ là HCl ; H2SO4

  - Sau đó chia ra làm hai nhóm

  + Nhóm 1: HCl ; H2SO4

  + Nhóm 2: NaCl ; Na2SO4

  - Cho dung dịch AgNO3 vào lần lượt hai nhóm

  + Nhóm một mẫu nào xuất hiện kết tủa trắng là HCl

  HCl + AgNO3 \(\rightarrow\) AgCl + HNO3

  + Nhóm hai mẫu nào xuất hiện kết tủa trắng là NaCl

  NaCl + AgNO3 \(\rightarrow\) AgCl + NaNO3

  bởi Lê Thị Trà My My 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA