Nhận biết H2SO4 loãng,NaSO4,BaCl2,NaCl

bởi Nguyễn Thị Lưu 01/06/2019

hóa học 9 chỉ dung một kim loại duy nhất . hãy nhận biết các dung dịch trong các lọ mắt nhãn sau : H2SO4 loãng,NaSO4,BaCl2,NaCl. viết phương trinh hóa học nếu có

Câu trả lời (1)

 • -Trích mẫu thử

  -Cho kim loại Fe lần lượt từng mẫu thử:

  + H2SO4 : sủi bọt khí

  H2SO4 + Fe -> FeSO4 + H2

  + Na2SO4,NaCl,BaCl2: kg hiện tượng (nhóm 1)

  -Cho dd H2SO4 vào (nhóm 1):
  + BaCl2: xuất hiện kết tủa trắng

  BaCl2 + H2SO4 -> BaSO4 + 2HCl

  + Na2SO4, NaCl: kg hiện tượng (nhóm 2)

  -Cho BaCl2 vào (nhóm 2):

  + Na2SO4: xuất hiện kêt tủa trắng

  NaSO4 + BaCl2 -> 2NaCl + BaSO4

  + NaCl: kg hiện tượng

  bởi Đoàn Loan 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan