AMBIENT

Nhận biết FeCl3, MgSO4, CuSO4, AlCl3

bởi Phạm Phú Lộc Nữ 02/06/2019

Chỉ bằng hóa chất duy nhất hãy phân biệt các lọ mất nhãn đựng các dd sau: H2SO4, NaOH, BaCl2, Ba(OH)2.
Chỉ bằng hóa chất duy nhất hãy phân biệt các lọ mất nhãn đựng các lọ mất nhãn đựng các dd sau: FeCl3, MgSO4, CuSO4, AlCl3.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bài 2:

  - Trích lần lượt các chất ra mẫu thử

  - Cho NaOH vào lần lượt các mẫu thử, mẫu nào xuất hiện kết tủa nâu đỏ là FeCl3 ; xuất hiện kết tủa trắng là MgSO4 ; xuất hiện kết tủa xanh lơ là CuSO4 ; xuất hiện kết tủa keo trắng là AlCl3

  FeCl3 + 3NaOH \(\rightarrow\) Fe(OH)3\(\downarrow\) + 3NaCl

  MgSO4 + 2NaOH \(\rightarrow\) Mg(OH)2\(\downarrow\) + Na2SO4

  CuSO4 + 2NaOH \(\rightarrow\) Cu(OH)2\(\downarrow\) + Na2SO4

  AlCl3 + 3NaOH \(\rightarrow\) Al(OH)3\(\downarrow\) + 3NaCl

  bởi Thùy nguyễn Linh 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>