ON
YOMEDIA
VIDEO

Nhận biết dung dịch mất nhãn Na2CO3, NaCl, H2SO4, Ba(OH)2?

Nhận biết các dung dịch sau mà không dùng thêm thuốc thử nào khác : Na2CO3, NaCl, H2SO4, Ba(OH)2

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (3)

 
 
 
 • nhỏ từ từ các dd vào nhau

  cặp chất tạo ra kết tủa--->H2SO4 và Ba(OH)2

  cặp chất tạo ra khí -------->H2SO4 và Na2CO3

  còn lại là NaCl

    bởi Trần Thảo 04/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • cho các mẫu thử dung dịch tác dụng với nhau:

  Mẫu thử nàotạo 2 kết tủa là Ba(OH)2

  Ba(OH)2+H2SO4->BaSO4+2H2O

  Ba(OH)2+Na2CO3->BaCO3+2NaOH

  Mẫu thử nào ko phản ứng làNaCl

  Còn lại là Na2CO3 VÀ H2SO4 ddeuf tạo 1 kết tủa và mọt khí

  Na2CO3+H2SO4->Na2SO4+H20+CO2

  Lọc lấy hai kết tủa cua hai mẫu thủ đem nhiệt phân thây kết tủa nào tạo khí đo là BaCO3->chất ban đầu là Na2CO3

  BaCO3-t*>BaO+CO2

  chất còn lại la BaSO4->chất ban đàu là H2SO4

   

   

   

  .

    bởi lê thị diệu linh diệu linh 04/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Lấy 1 lọ 1 ít ra làm thuốc thử 
  Cho từng lọ phản ứng với lọ còn lại 
  Lọ nào mà phản ứng tạo kết tủa với 2 trong 3 lọ còn lại là Ba(OH)2 
  phản ứng 
  Ba(OH)2+ H2SO4=> BaSO4kết tủa+ 2H20 
  Ba(OH)2+Na2CO3 => BaCO3 kết tủa + 2NaOH 
  Lọ nào mà phản ứng tạo kết tủa với Ba(OH)2 và tạo khí với 1 trong 2 lọ còn lại H2SO4 
  Phản ứng: 
  Ba(OH)2+ H2SO4=> BaSO4kết tủa+ 2H20 
  H2SO4+ Na2CO3=> Na2SO4 + H2O + CO2 
  Lọ nào mà tạo khí với H2SO4 là Na2CO3 
  Lọ còn lại là NaCl

    bởi Phạm Thanh Tâm 04/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1