Nhận biết CaO, CaCO3 bằng phương pháp hóa học?

bởi Sasu ka 22/04/2019

Hãy nhận biết từng cặp chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học:

a) CaO, CaCO3

b) CaO, MgO

Viết các phương trình phản ứng hóa học.

Câu trả lời (1)

 • a, Trích lần lượt các chất làm mẫu thử

  - Cho nước vào hai mẫu thử, mẫu nào tan là CaO

  CaO + H2O \(\rightarrow\) Ca(OH)2

  - Còn lại là CaCO3

  b, Trích lần lượt các chất ra làm mẫu thử

  - Cho nước vào hai mẫu thử, mẫu nào xuất hiện kết tủa trắng là MgO, còn phản ứng bình thường là CaO

  MgO + H2O \(\rightarrow\) Mg(OH)2\(\downarrow\)

  CaO + H2O \(\rightarrow\) Ca(OH)2

  bởi Tran Thái Sơn 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan