Nhận biết các dung dịch bị mất nhãn : NaHSO4, Na2CO3, Na2SO3, BaCl2, Na2S

bởi thu thủy 29/05/2019

Nhận biết các dung dịch bị mất nhãn : NaHSO4, Na2CO3, Na2SO3, BaCl2, Na2S

giúp mk vs sáng mai học rkhocroi

Câu trả lời (1)

 • - Trích mỗi lọ một ít mẫu thử và đánh số thứ tự

  - Cho quỳ tím lần lượt vào mẫu thử trên

  + Mẫu thử làm quỳ tím k đổi màu là BaCl2

  + Mẫu thử làm quỳ tím hóa xanh là Na2CO3, Na2S, Na2SO3

  + Mẫu thử làm quỳ tím hóa đỏ là NaHSO4

  - Cho dd NaHSO4 lần lượt vào các mẫu thử làm quỳ tím hóa xanh và đun nhẹ được:

  + Mẫu thử có trứng thối bay ra là Na2S

  PTHH: 2NaHSO4 + Na2S --to--> 2Na2SO4+ H2S\(\uparrow\)

  + Mẫu thử có khí không mùi bay ra là Na2CO3

  PTHH: 2NaHSO4 + Na2CO3 --to--> 2Na2SO4 + CO2\(\uparrow\) + H2O

  + Mẫu thử có mùi hắc bay ra là Na2SO3

  2NaHSO4 + Na2SO3 --to--> 2Na2SO4 + SO2\(\uparrow\)+ H2O

  bởi Phạm Cát Lượng 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan