Nhận biết bezen , rượu etylic , axit axetic , H2O

bởi Bình Nguyen 28/04/2019

Nhận biết bezen , rượu etylic , axit axetic , H2O

Câu trả lời (1)

 • Lấy mẫu thử và đánh dấu

  - Cho các mẫu thử vào nước

  + Mẫu thử không tan trong nước chất ban đầu là C6H6

  + Mẫu thử không hiện tượng chất ban đầu là C2H5OH, H2O, CH3COOH (I)

  - Cho quỳ tím vào nhóm I

  + Mẫu thử làm quỳ tím hóa đỏ chất ban đầu là CH3COOH

  + Mẫu thử không hiện tượng chất ban đầu là C2H5OH, H2O (II)

  - Đốt nhóm II

  C2H5OH + 3O2 2CO2 + 3H2O

  - Dẫn sản phẩm cháy qua dung dịch nước vôi trong

  + Mẫu thử xuất hiện kết tua trắng chất ban đầu là C2H5OH

  CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O

  + Mẫu thử không hiện tượng chất ban đầu là H2O

  bởi Khương Bình 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan