AMBIENT

Nhận biết BaO,ZnO,Na2O,P2O5

bởi Nguyen Ngoc 02/06/2019

1.Có các chất rắn màu trắng:BaO,ZnO,Na2O,P2O5 đựng trong các bình riêng biệt mất nhãn.Hãy nhận biết 4 chất trên.Viết PTHH minh họa

2.Hòa tan một lượng bột sắt vào m gam dung dịch axit clohidrit HCl 3,65% vừa đủ phản ứng,thấy thoát ra 6,72 l khí (đktc)

a.Tính m

b.Tính nồng đồ % của dung dịch muối thu được sau phản ứng

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Cho lần lượt các chất rắn vào nước

  -không tan là ZnO

  -tan là Bao,Na2O,P2O5

  BaO + H2O -> Ba(OH)2

  Na2O + H2O -> 2NaOH

  P2O5 + 3H2O -> 2H3PO4

  Cho quì tím vào các dung dịch thu được

  -dd nào làm quì tím hóa đỏ, chất rắn ban đầu là P2O5

  - dd nào làm quì tím hóa đỏ xanh, chất rắn ban đầu là Na2O, BaO

  Cho dung dịch H2SO4 vào 2 chất rắn còn lại

  - xuất hiện kết tủa là BaO

  -không có hiện tượng là Na2O

  BaO + H2SO4 -> BaSO4 + H2O

  bởi Phạm Nguyễn Quỳnh Anh 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>