ON
YOMEDIA
VIDEO

Nhận biết 6 chất bột sau: Mg(OH)2, Zn(OH)2, Fe(OH)3, BaCl2, Na2CO3, NaOH

Chỉ dùng 2 hóa chất nhận biết 6 chất bột sau: Mg(OH)2, Zn(OH)2, Fe(OH)3, BaCl2, Na2CO3, NaOH

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • - Lấy mẫu thử và đánh dấu

  - Cho nước vào các mẫu thử

  + Mẫu thử tan: NaOH, Na2CO3, BaCl2 (I)

  + Mẫu thử không tan còn lại (II)

  - Cho quỳ tím vào nhóm I

  + Mẫu thử làm quỳ tím hóa xanh: NaOH, Na2CO3 (III)

  + Mẫu thử không hiện tượng: BaCl2

  - Cho NaOH vào nhóm II

  + Mẫu thử tan: Zn(OH)2

  Zn(OH)2 + 2NaOH \(\rightarrow\) Na2[Zn(OH)4]

  + Mẫu thử không tan: Fe(OH)3, Mg(OH)2 (IV)

  - Cho HCl vào nhóm III

  + Mẫu thử xuất hiện khí bay lên: Na2CO3

  Na2CO3 + 2HCl \(\rightarrow\) 2NaCl + CO2 + H2O

  + Mẫu thử không hiện tượng: NaOH

  - Cho HCl vào nhóm IV

  + Mẫu thử tan xuất hiện dung dịch vàng nâu: Fe(OH)3

  Fe(OH)3 + 3HCl \(\rightarrow\) FeCl3 + 3H2O

  + Mẫu thử tan xuất hiện dung dịch không màu: Mg(OH)2

  Mg(OH)2 + 2HCl \(\rightarrow\) MgCl2 + 2H2O

    bởi Trần Thuỳ Linh 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1