Nếu đem hỗn hợp kim loại thu được tác dụng hết với HCl thì thể tích của H2 là bao nhiêu?

bởi Bo Bo 13/05/2019

Để khử hoàn toàn hỗn hợp FeO và ZnO thành kim loại cần 2,24 (l) H2. Nếu đem hỗn hợp kim loại thu được tác dụng hết với HCl thì thể tích của H2 là bao nhiêu?

Cho m1 gam Na tác dụng với p gam nước thu được dung dịch NaOH nồng đọ a%. Cho m2 gam Na2O tác dụng với p gam nước cũng thu được dung dịch NaOH nồng độ a%. Lập biểu thức liên hệ giữa m1,m2 và p.

Câu trả lời (1)

 • Bài 2:

  Pt: 2Na + 2H2O --> 2NaOH + H2

  ......\(\dfrac{m_1}{23}\)-------------> \(\dfrac{m_1}{23}\)----> \(\dfrac{m_1}{46}\)

  mNaOH = \(\dfrac{40m_1}{23}\)

  mdd sau pứ = m1 + p - \(\dfrac{m_1}{23}\)

  Ta có: \(a=\dfrac{\dfrac{40m_1}{23}}{m_1+p-\dfrac{m_1}{23}}\) (1)

  Pt: Na2O + H2O --> 2NaOH

  ......\(\dfrac{m_2}{62}\)-------------> \(\dfrac{m_2}{31}\)

  mNaOH = \(\dfrac{40m_2}{31}\)

  mdd sau pứ = m2 + p

  \(a=\dfrac{\dfrac{40m_2}{31}}{m_2+p}\) (2)

  Từ (1) và (2): \(\dfrac{\dfrac{40m_1}{23}}{m_1+p-\dfrac{m_1}{23}}\) = \(\dfrac{40m_2}{m_2+p}\)

  P/s: tới đây bạn rút gọn tiếp nha

  bởi Nguyễn Văn Đức 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Hoàng My

  Bài1: Cho 14g hỗn hợp Al,Cu,Fe tác dụng hết dung dịch HCl 2M.Sinh ra 3g chất rắn và 8,96 lít H2 (đktc)

  a,viết phương trình

  b,Tính tính chất dung dịch HCl 2M phản ứng

  c,Tính %m mỗi kloại .

  M.N LÀM GIÚP MÌNH NHA☺

 • A La

  cho 7g hỗn hợp gồm Mg và Na tác dụng với hết HCl dư. Dung dịch thu được tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư. Lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được 4g oxit

  a) Tính khối lượng từng kim loại ban đầu

  b) Tính thể tích khí H2 thu được ở điều kiện tiêu chuẩn

 • bala bala

  Hòa tan 1 kim loại hóa trị (II) tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch dịch Muối có nồng độ 27,94 %

  a) Tìm kim loại hóa trị ( II )

  b) Đốt 11,2 g kim loại trên trong Oxi dư. Tính khối lượng Oxi tạo thành sau phản ứng và thể tích Oxi đã tham gia phản ứng ở đktc

 • Thùy Trang

  1.Khử hoàn toàn 0,8g oxit kim loại X cần dùng 336 ml khí H2(đktc).Cho lượng kim loại thu được phản ứng với dd axit HCl lấy dư thu được 224 ml khí H2(đktc).Xác định công thức của kim loại X

  2.Cho các dd: Na2SO4, HCl, Na2CO3, BaCl2.Có thể dùng các cách sau để nhận ra từng dd:

  a)Một kim loại b)Một muối c)Không dùng thêm thuốc thử

  3.Có 4 dd bị mất nhãn:H2SO4, NaOH, MgCl2, NaNO3.Chỉ dùng thêm dd phenolphtalein, hãy nhận biết mỗi dd(viết PTHH nếu có)

 • Mai Anh

  dùng phương pháp hóa học nhân biết ác kim loại sau

  Cu,Fe,Al

 • Thùy Nguyễn

  cho 300 ml dung dịch NaOH 1M tác dụng hết với dung dịch muối của khối lượng R (hóa trị 2) thu được 10,9 g ba zơ không tan.Tìm R

  mọi người ơi giúp em với ạ !!!!

 • thu hằng

  cho 28,4g hỗn hợp nhôm oxit và đồng oxit tác dụng vừa đủ với 700 ml dung dịch HCL 2M. A) viết phương trình hóa học B) tính khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp C) tính khối lượng mỗi muối sinh ra D) tính Nồng Độ mol dung dịch sau phản ứng

 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Giải dùm mk vs các bạn

  Cho 22g hh Fe.Al + 500ml dd HCl --> 17.92l khí (đktc)

  a) PTHH b)%mFe %m Al c) CM HCl

 • Thùy Nguyễn

  1. Cho 1 gam hợp kim của natri tác dụng với nước ta thu được kiềm, để trung hòa kiềm đó cần 50ml dung dịch HCL 0,2M. thành phần % của natri trong hợp kim?
  2. cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với hỗn hợp chứa dung dịch AgNo3 và Cu(No3)2 thu đc dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại. Cho D tác dụng dung dịch Hcl dư có khí bay lên. D gồm những kim loại nào?
  3. cho một lá nhôm vào dung dịch CuSo4. sau một thời gian lấy lá nhôm ra khỏi dung dịch thì thấy khối lượng dung dịch giảm 1,38 g. tính khối lượng nhôm đã phản ứng ?

 • Nguyễn Vũ Khúc

  hòa tan 9,6 gam Cu vào 180ml dung dịch hỗn hợp HNO3 1M và H2SO4 0,5M, kết thúc phản ứng thu được V lít khí không màu, hóa nâu ngoài không khí. Tính V.