ON
ADMICRO
VIDEO

Một loại đá vôi chứa 70% CaCO3. Nung 2 tấn loại này có thể thu được bao nhiêu kg CaO?

1, Một loại đá vôi chứa 70% CaCO3. Nung 2 tấn loại này có thể thu được bao nhiêu kg CaO.Nếu hiệu suất đạt 80%.

2,Hòa tan 4,4 gam hỗn hợp kim loại Mg, MgO trong dung dịch HCL 7,3%.sau phản ứng kết thúc thu được 2,24 lít khí không màu (đktc)

a,Viết PTHH

b, tính khối lượng dung dịch HCl 7,3% cần dùng

c, tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau khi phản ứng

2,Hòa tan 10,8 gam Al vừa đủ vào 600 ml dd HCl sau phản ứng thu được V lít khí (đktc)

a, tìm V

b, tìm khối lượng muối tạo thành

c, tính nồng độ mol của dung dịch axit ban đầu

d, tính lượng FeO cần để phản ứng hết V lít khí trên

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

  Mg + 2HCl \(\rightarrow\) MgCl2 + H2

  de: 0,1 \(\leftarrow\) 0,2 \(\leftarrow\) 0,1 \(\leftarrow\) 0,1 (mol)

  \(m_{Mg}=0,1.24=2,4g\)

  \(m_{MgO}=4,4-2,4=2g\)

  \(n_{MgO}=\dfrac{2}{40}=0,05\left(mol\right)\)

  MgO + 2HCl \(\rightarrow\) MgCl2 + H2O

  de: 0,05 \(\rightarrow\) 0,1 \(\rightarrow\) 0,05 \(\rightarrow\) 0,05 (mol)

  \(m_{HCl}=36,5.\left(0,2+0,1\right)=10,95g\)

  b, \(m_{ddHCl}=\dfrac{10,95.100}{7,3}=150g\)

  \(m_{ct}=95.\left(0,1+0,05\right)=14,25g\)

  \(m_{ddspu}=4,4+10,95-0,2=15,15g\)

  c, \(C\%=\dfrac{14,25}{15,15}.100\%\approx94,06\%\)

    bởi không không 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1