Làm lạnh 600g dd bão hòa NaCl từ 90oC xuống 10oC thì có bao nhiêu gam tinh thể NaCl tách ra?

bởi Lê Minh Trí 23/04/2019

Làm lạnh 600g dd bão hòa NaCl từ 90oC xuống 10oC thì có bao nhiêu gam tinh thể NaCl tách ra( biết độ tan của tinh thể NaCL ở 90oC và 10oC lần lượt là 50g và 35g)

Câu trả lời (1)

 • *Ở 90oC

  + Cứ 100g nước thì hòa tan đc tối đa 50g NaCl tạo thành 150g dd NaCl bão hòa

  + Cứ x g nước hòa tan đc tối đa y g NaCl tạo thành 600g dd NaCl bão hòa

  => mH2O/90oC = x = \(\dfrac{600.100}{150}\) = 400 g

  => mNaCl/90oC = y = mdd - mH2O = 600 - 400 = 200 g

  Ta có:

  mH2O/10oC = mH2O/90oC = 400 g

  *Ở 10oC

  Cứ 100g nước hòa tan tối đa 35g NaCl

  vậy 400g nước hòa tan tối đa z g NaCl

  => mNaCl/10oC = z = \(\dfrac{400.35}{100}\) = 140 g

  => Khối lượng của NaCl bị tách ra là:

  mNaCl/kt = 200 - 140 = 60 g

  Vậy...

  bởi Trần Thuỳ Linh 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan